blog.

Lecimy dalej – od Dziewina do Chobieni

Nie sposób nie spojrzeć na malowniczy Dziewin zbudowany na krawędzi skarpy pradoliny. Jest tu odrzańskość w pigułce, a i ludzie mili. Dalej miniemy charakterystyczny most w Ścinawie, z już historycznym mostem zbudowanym na czas remontu mostu głównego. Z tego malowniczego, odrzańskiego miasteczka polecimy nad wielkimi łąkami pod Przychową i spojrzymy na łąkową Odrę w gminie Wińsko. Na chwilę oblecimy niezwykły, dziki Naroczycki Łęg i spojrzymy na Chobienię, miejscowość wybitnie nasączoną zapachem Odry i łęgów. Tu pokrążymy trochę dłużej. Bo na każdym starorzeczu kotewki, lilie wodne i salwinie prowadzą tu swoje wybujałe życie.

 

Film powstał w ramach operacji pn. “Videopodcasty Łęgów Odrzańskich” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udostępnij:
Skip to content