Obraz Alt

Centrum przyrodnicze

Centrum Przyrodnicze im. Przemysława Czajkowskiego w Trzcinicy Wołowskiej – to niewielki kompleks służący organizacji warsztatów z zakresu czynnej ochrony przyrody.

Składa się z sali wykładowej i części mieszkalnej dla 12 osób. Można się tu zapoznać z różnymi przykładami czynnej ochrony przyrody (np. zobaczyć kilkadziesiąt budek dla ptaków i ssaków, schron dla nietoperzy i różne rozwiązania w ochronie owadów). Mieści się tu także woliera do hodowli susłów moręgowanych. W Centrum składowane są także kłody drzew, które musiały być ścięte, a w których były rzadkie bezkręgowce. To miejsce pracy naukowej i twórczej oraz zaplecze gospodarcze Fundacji.

Udostępnij:
Skip to content