Obraz Alt

Nasze rezerwaty

Bielawka – rezerwat łąkowy, służy ochronie storczyka kukułki szerokolistnej (stoplamaka). Prowadzimy tu regularne koszenie, dostosowane do potrzeb ochrony młaki. W ostoi Natura 2000.


Colin – łęg jesionowo-olchowy z trzcinowiskami i turzycowiskami. Chronimy tu zachodzący proces. Nie prowadzimy żadnych prac. Od około 40 lat cały obszar rośnie własnym przyrodniczym życiem bez dotyku ręki człowieka. W ostoi Natura 2000.


Długas – kompleks podmokłych łąk i łęgów z przestojami starych drzew. Ważny dla kani rudej, kszyków, żurawi. Cenne godowisko rzekotki drzewnej. W ostoi Natura 2000.


Kumaki – obszar zarośli wierzb szerokolistnych i olchy z podmokłymi fragmentami. Chronimy tu traszkę grzebieniastą, kumaki nizinne i żurawia. W ostoi Natura 2000.


Lerka – obszar dawnych pół pozostawiony naturalnej sukcesji w kierunku boru sosnowego. Nie prowadzimy tu żadnych prac.


Lotnisko – sucha łąka po odkrzaczeniu, regularnie koszona i przygotowywana do restytucji owadów. Możliwy wypas.


Polder – rezerwat łąkowy i bagienny, służy ochronie rzadkich płazów – traszka grzebieniasta, kumak nizinny a także rzekotka drzewna, żaby zielone, ropucha szara i zielona, żaba trawna i moczarowa. Jet to miejsce lęgowe czajki, kszyka i żurawia. To jedno z najważniejszych nad Łachą żerowisk bociana białego a także żurawi, bocianów czarnych. Główne żerowisko jeleni w okolicy. Chronimy tu także rzadkie mieczyki dachówkowate, gdy zaczynaliśmy kwitło tu 20-25 okazów. Dzięki reżimowi koszenia, usuwania podrostu tarniny i wypasowi w 2020 roku zakwitło już ponad 570 okazów!!! Prowadzimy tu wypas i koszenie. W ostoi Natura 2000.


Rzepa – obszar dawnych pastwisk nad samą Łachą. Prowadzimy tu koszenie. W ostoi Natura 2000
Romkowe Bagno – Szuwar pałki szerokolistnej i turzyc, służy ochronie legowisk błotniaka stawowego, kszyka i jest miejscem występowania bobrów. Na skraju występują kukułki szerokolistne. Obszar nieużytkowany.


Ruskie Łąki – rezerwat łąkowy i bagienny oraz muraw napiaskowych, służy ochronie godowisk rzekotek drzewnych i kumaka nizinnego. Na murawach chroniony jest suseł moręgowany. Suseł został reintrodukowany w rezerwacie przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. To jedno z trzech miejsc w Polsce gdzie można zobaczyć ten gatunek. Prowadzimy tu wypas i koszenie. W ostoi Natura 2000.
Szydło – chronimy tu niewielkie łąki zmiennowilgotne ze stoplamkami szerkolistnymi. W ostoi Natura 2000.


Wierzbinka – rezerwat łąkowy, chronimy tu łąki zmiennowilgotne. Obszar „doprowadzony” do stanu dzikiej przyrody po odkrzaczaniu i odśmieceniu. W ostoi Natura 2000.


„pro Natura” – chronione są tu żerowiska bocianów białych poprzez zachowanie łąk użytkowanych ekstensywnie.

Udostępnij:
Skip to content