Obraz Alt

Videopodcasty Łęgów Odrzańskich

Operacja pn. “Videopodcasty Łęgów Odrzańskich” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wykonanie serii przyrodniczych krótkich filmów prezentujących przyrodę Krainy Łęgów Odrzańskich i upublicznienie ich w formie videopodkastów.

Krótko o projekcie

Przyroda Łęgów Odrzańskich i patrząc szerzej Krainy Łęgów Odrzańskich to bardzo specyficzny układ siedlisk i gatunków roślin i zwierząt. Wiele mówi się o wartościach przyrodniczych KŁO, jednak zrozumienie układów przyrodniczych w dolinie Odry wymaga dość dużej znajomości botaniki i zoologii, by dostrzec to bogactwo. Wiele cennych i unikalnych nawet w skali Europy odrzańskich wartości leży poza zasięgiem przeciętnego obserwatora czy spacerowicza. Wiele miejsc wymaga specjalistycznej wiedzy i nierzadko sprzętu do podglądania dzikiej przyrody. Dlatego powstał pomysł odrzańskich videopodcastów.

Produkcja videopodkastów ma na celu ukazanie wartości przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich. Zestaw videopodkastów to ogromne zaplecze w edukacji regionalnej. Mają np. ukazać miejsca niebezpieczne dla ludzi, choć ważne dla przyrody. Dużym walorem będzie zatem aspekt edukacyjny, by zaznajomić widza z ciekawymi gatunkami i siedliskami. Chodzi o to, by dotknąć przyrody na co dzień niedostępnej. Forma serii krótkich videopodkastów z przewodnikiem, który w ciekawy sposób „tłumaczy” przyrodę jest bardziej dostępna dla przeciętnego widza niż jeden duży przyrodniczy film. Jest też bardziej dopasowana do współczesnych mediów, w tym mediów społecznościowych. Filmiki spełnią na pewno też potrzebę popularyzacji obszaru LGD tak, by pokazać w skali kraju unikalną przyrodę i samo miejsce.
Projekt zakłada wykonanie 15 kilkuminutowych odcinków, które będą publikowane mniej więcej raz na miesiąc na stronie fundacji oraz w mediach społecznościowych LGD na zasadzie videoblogu.

Udostępnij:
Skip to content